Redd Barna er en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I perioden 2014-2018 arbeider vi etter vår strategi «Investering i barn».

Redd Barnas verdier bygger på FNs Barnekonvensjon og menneskerettighetserklæring:

  • Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.
  • Vår visjon er en verden der alle barns rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse er innfridd.
  • Vårt mandat er å inspirere til gjennombrudd i hvordan verden behandler barn, og å oppnå umiddelbare og varige endringer i barns liv