Sikkerhet

Kryptert og sikker lagring

Sikker opplasting.

Rask og brukervennlig oppplasting

Opplasting av dokumenter i SIFR er raskt og sikkert. Filen lastes opp til våre krypteringsrutiner. Filen blir kryptert i OIX ved bruk av AES256 teknologi – NSA Godkjent og ISO sertifisert kryptografi. Originalfilen du laster opp blir så slettet, og eksisterer kun som et kryptert objekt. Objektet blir så dyttet opp til vår sikre skylagring og er kun lesbart ved at du som bruker laster det ned via SIFR.

Sikker nedlasting.

Redundante linjer – max hastighet

SIFR nettverket brukeren er logget inn på opererer via frittstående servere plassert rundt i verden basert på kundebehov og krav. Disse serverene fungerer som gateways inn til SIFR ENC-DE SERVICE, som krypterer og dekrypterer objekter i nettverkene.

Som bruker sender du en forespørsel om dokument til SIFR noden du er koblet til. Denne noden tar imot spørringen, dekrypterer informasjonen i spørringen din og henter ned det krypterte objektet fra AWS. Noden tar så kontakt med SIFR KEYNODE – en plattform som sjekker autentiseringen til kunde og node, og leverer fra seg en dekrypteringsnøkkel. Objektet blir dekryptert, dataen blir lest og dyttet til brukeren. Den dekrypterte og krypterte filen blir så slettet fra Noden.

Backup.

2 lags sikkerhetskopiering. Hele tiden.

Vi har sterke rutiner på sikkerhetskopiering av både dokumenter og databaser. I skylagringen vår har du en ekstra sikkerhet ved at ditt krypterte objekt vil bli flyttet i en sekundær sky ved lagring over 30 dager. Disse rutinene gjør at filene dine heller ikke mister integritet. Datakorrupsjon av filer som blir lagret over tid er vanskelig å hanskes med, det har vi tatt hånd om.

Vi tar også daglige sikkerhetskopier av våre databaser og har gode rutiner på support skulle noe skje.

Med SIFR mister du ikke data.

Sikker lagring

AES Krypterte filer – maksimal sikkerhet

Skylagringstjenesten vår tar seg av lagringen av krypterte objekter i SIFR. AWS er markedsledende innen skalering, sikkerhet og redundans og leverer et globalt, kryptert CONTENT DELIVERY NETWORK(CDN) til alle SIFR’s kunder. Pga. den massive skaleringen til AWS har de meget gode forebyggende rutiner som også gjenoppretter korrupt data ved lang lagring av data. Både Content-MD5 checksums og CRCs er på plass for å unngå korrupsjon av data. Dette er en sikkerhet i langvarig datalagring og er noe konkurrenter ikke nødvendigvis tenker på. SIFR Lagring kan med rette fronte 99.999999999% durabilitet innen lagring.

Sikker lagring for dine sensitive filer

2-faktor autentisering

E-ID og SMS

Du velger selv hvilken sikkerhetsgrad du ønsker på ditt SIFR nettverk. Vi har 3 nivåer av sikkerhet:

  • Passord
  • SMS
  • BankID

BankID er godkjent som nasjonalt sikkerhetsnivå 4 og er, i tillegg til SIFR sine andre krypteringsmetoder med på å gi deg total sikring av brukerinnlogginger og lekkasjer.

Nivå 4 Sikkerhetsnivå via E-ID

Informasjonslekkasje

Ikke lenger en faktor.

I diverse møteformer kan det være sensitiv informasjon du ikke ønsker skal havne på avveie. Det er vanskelig å forhindre at noen tar bilde av skjermen sin, men vi forhindrer derimot aktivt printing av dokumenter og sider på SIFR, og loggfører også forsøk på print screen.

Du vil alltid kunne se hvem som har printet ut dokumenter, og forsøkt å ta med seg informasjon ut av datarommet. I tillegg gir tilgangsstyringen vår deg en kontroll på hvem personer som har tilgang til hva.